top of page
Housing Development

Webinar:
May 29th, 2024, at 6 PM

Attention renters and landlords! Join our upcoming online meeting to learn about the latest changes to the Rental Rights Program and understand your rights.

Court

Important Update:

The Rental Rights rules and regulations have recently been updated. Stay informed about the latest updates. Click the link below for more information:

Calling all Landlords and Tenants!

Your Voice Matters: Help Shape the Future of Renting by Taking Our Landlord/Tenant Survey Today!

Apartment Building

Landlord Survey

Please use this survey if you are a Glendale landlord or a property owner representative. 

home keys

Tenant Survey

Please use take this survey if you are a Glendale Tenant.

Այն, ինչ մենք առաջարկում ենք

Բարի գալուստ Գլենդելի քաղաքապետարանի տեղեկատվական կայք՝ նվիրված Վարձակալության իրավունքների ծրագրին: Այս էջում դուք կգտնեք արժեքավոր ռեսուրսներ, ուղեցույցներ և արդի տեղեկատվություն տանտերերի և վարձակալների համար: Անկախ նրանից՝ դուք անշարժ գույքի սեփականատեր եք, թե վարձակալ, մենք ձեզ տրամադրում ենք հարուստ տեղեկություններ՝ բարելավելու ձեր պատկերացումը վարձակալության իրավունքի, կանոնակարգերի և լավագույն փորձի մասին:

ElJefeDeOcho_line_art_of_a_old_schoo_phonefun_light_pastel_colo_957427f2-45e3-47e9-a916-5e

Աջակցություն

Ցանկացած ժամանակ, երբ հարցեր ունեք, զանգահարեք մեզ818-548-3926 կամ էլRent@GlendaleCA.gov և ձեր հարցին կպատասխանի անձնակազմի նվիրված անդամը: 

Օգտակար կոնտակտներ

Հիմնական հեռախոսահամարներ տանտերերի և վարձակալների համար

Գլենդել քաղաք

818-548-3926
Rent@GlendaleCA.gov

Հարևանության իրավաբանական ծառայություններ

800-433-6251

Բնակարանային իրավունքների կենտրոն

800-477-5977

bottom of page